Menu

Delikatnie

„(…) Ona lubiła
sama błądzić po parku, starym, zaniedbanym,
gdzie liście przelewają się światłocieniem i szeptem,
gdzie głusza wołała i przywabiała –
i żadnego strachu,
tylko trawy i tajemnice (…)”.
Ludmiła Taran
Delikatnie, 2013-2016, cykl asamblaży.
Delikatnie na wystawie Bliżej Ciała, 2016, BWA Tarnów.
Delikatnie na wystawie Wszystko co ludzkie jest mi obce, 2016, Galeria Szara Kamienica, Kraków.
Delikatnie na wystawie Nieodwracalność, 2016. MBWA Leszno.
Delikatnie na wystawie Podskórnie, 2015. Galeria Centralne Oko, Poznań.
Delikatnie 2014, cykl asamblaży.
Delikatnie, 2013, cykl asamblaży.
Delikatnie na wystawie Remedium, 2013 Galeria Domek Ogrodnika, ASP Łódź.