Menu

Lato / Zima z Leonardem

Wakacje i Zima z Leonardem to cykl zabaw twórczych ze sztuką, których patronem jest Leonardo da Vinci. Szerokie zainteresowania renesansowego artysty stanowią inspirację dla działań twórczych na warsztatach. Leonardo da Vinci był muzykiem, pisarzem, malarzem, badaczem, architektem. Studiował anatomię, botanikę, matematykę, optykę i mechanikę. Pracował naukowo, zbierając materiały do traktatu o pierwotnych siłach natury, obejmującego całą kosmologię. Podczas zajęć dzieci nie tylko poznają wspaniałą, twórczą osobowość oraz dzieła Leonarda da Vinci, ale również przyglądają się epoce, w której żył i tworzył, a przede wszystkim – wzorem rozległych zainteresowań patrona warsztatów – próbują swoich sił w różnych dziedzinach sztuki. Celem warsztatów jest stworzenie dzieciom warunków do własnych eksperymentów, zarówno w sztuce, jak i w nauce.

Kuratorem projektu jest Agata Felikszewska-Igiel.
Centrum Sztuki Dziecka, Poznań.

Wcielam się w rolę, Zima z Leonardem, Poznań 2013.
Duchy natury, Zima z Leonardem, Poznań 2013.
Urządzenia NIECOdziennego Użytku, Zima z Leonardem, Poznań 2012.
Jestem częścią maszyny, Zima z Leonardem, Poznań 2012.
Niezbędnik podróżnika marzeń, Lato z Leonardem, Poznań 2009.