Menu

Miejska Straż Wyobraźni / Na straży wyobraźni

„Cykl interdyscyplinarnych warsztatów twórczych, przygotowanych dla dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i licealnej z miasta Poznania, prowadzony przez zaproszonych artystów. Główną ideą projektu jest przekonanie o niekompletności świata, o istnieniu <<pustych miejsc>> w jego konstrukcji. Miejsc, które można wypełnić: tworami wyobraźni, nawet owocami wrażliwości. A świat na pewno tego potrzebuje. Ponieważ człowiek żyje tylko częściowo w tzw. <<realnym świecie>>, czasem przenosi się w świat przez siebie wymyślony albo – w określony sposób zauważony, zinterpretowany, spleciony z emocjami. Albo w świat wymyślony przez innych. Takie są granice człowieka, jakie są granice jego wyobraźni.

Chcemy zwrócić uwagę na potrzebę stworzenia na terenie miasta takich obszarów, gdzie ludzie mogliby się ze sobą spotykać i odkrywać najpiękniejsze miejsca – w nich samych i w innych osobach. Okazuje się, że konieczne jest znalezienie własnego sposobu na życie w mieście. Zwracamy uwagę na, zauważalną w świecie, przewagę postaw <<biorę>> nad <<daję>>. Nie wydaje się to korzystne. Uważamy, że obydwa kierunki powinny być zrównoważone. Wtedy dopiero powstaje szansa na radość. I na spełnienie”.

Marcin Berdyszak, Wojciech Nowak, Piotr Pawlak, Tadeusz Wieczorek,
Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Magazyn.

Księga świateł i cieni, Na straży Wyobraźni 2016.
Osobista księga wewnętrznych pejzaży dźwiękowych, Poznań 2016.
Ze strzępów wspomnień i marzeń – JA, Miejska Straż Wyobraźni, Poznań 2015.
Sekretne ogrody mojej wyobraźni, Poznań 2015.
Pięcioksiąg osobisty, Poznań 2014.