Menu

Warsztaty Technik Teatralnych

Warsztaty Technik Teatralnych to trzydniowe wyjazdowe warsztaty artystyczne, których uczestnikami są uczniowie i absolwenci Publicznego Gimnazjum nr 1 zrzeszeni w grupie teatralno-wokalnej Zespół. Podczas ich trwania uczestnicy, pracując w kilkuosobowych grupach, biorą udział w zajęciach integracyjnych, teatralnych, wokalnych, plastycznych, dziennikarskich, logopedycznych z zakresu emisji głosu, scenografii, treningu interpersonalnego, sztuk wizualnych. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie przez zaproszonych artystów i  instruktorów. Każdy z uczestników bierze udział we wszystkich proponowanych zajęciach, co pozwala poznać mu nowe dziedziny, techniki i sposoby wyrażania siebie, zwiększa kompetencje kulturowe, pozwala otworzyć się i zintegrować z grupą. Warsztaty Technik Teatralnych organizowane były we współpracy ze Szczanieckim Ośrodkiem Kultury.

Autorzy projektu: Małgorzata Sawiak, Elżbieta Szymańczuk, Tomasz Szylko.

Rozmowa – księgi bardzo osobiste, Warsztaty Technik Teatralnych, Szczaniec, 2014.
Ona i on, Warsztaty Technik Teatralnych, Szczaniec, 2014.
O kobiecości – garderoba doświadczeń, Warsztaty Technik Teatralnych, Szczaniec, 2014.
Koszulki osobiste, Warsztaty Technik Teatralnych, Szczaniec, 2014.
Pejzaże osobiste – Sztandary, Warsztaty Technik Teatralnych, Szczaniec, 2013.
Biblioteka Ksiąg Osobistych, Warsztaty Technik Teatralnych, Szczaniec, 2013.
Księga Ważnych Słów, Warsztaty Technik Teatralnych, Kiekrz, 2013.
Scenografie naszej wyobraźni, Warsztaty Technik Teatralnych, Szczaniec, 2013.
Historia Pięciu Koszul, Warsztaty Technik Teatralnych, Szczaniec, 2013.