Menu

Zbiory

Znajdując różne przedmioty staram się je zrozumieć. Niekiedy wracam w miejsca, gdzie zostały znalezione. Szukam kontekstu, który mógłby wyjaśnić ich znaczenie. Często zestawiam je ze sobą nadając im nowy metaforyczny sens.