Menu

Zimowe Pogotowie Sztuki

Zimowe pogotowie sztuki to propozycja kreatywnego spędzania wolnego czasu w okresie ferii zimowych przeznaczona dla dzieci, które pozostają w tym czasie w mieście. W projekcie biorą udział domy kultury, świetlice socjoterapeutyczne, szkoły i indywidualni uczestnicy. Projekt obejmuje spotkania twórcze z różnymi grupami, w trakcie których dzieci mają okazję do kreatywnej wypowiedzi plastycznej, literackiej i parateatralnej. Zajęcia prowadzą zaproszeni artyści.

Organizator: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
Autorzy idei: Tadeusz Wieczorek, Wojciech Nowak.

Przedmiotoksięgi, Zimowe Pogotowie Sztuki, Poznań 2015.
Potwornik Osobisty, Zimowe Pogotowie Sztuki, Poznań 2015.
Przetwory na zimowe wieczory, Zimowe Pogotowie Sztuki, Poznań 2013.
Konfitura z naszych wspomnień, Zimowe Pogotowie Sztuki, Poznań 2013.